ยินดีต้อนรับสู่
โรงแรมคาร์เพนเทอร์ ลำปาง

สัมผัสความเงียบสงบใจกลางเมืองลำปาง ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย
ผสมผสานกับความสะดวกสบายเพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ

Experience peace, minimalist style
Karpenter Hotel in Lampang

Our thoughtfully designed rooms and suites offer a serene retreat, combining simplicity with luxury. Relax in a calm space, featuring cozy beds and modern amenities.

Karpenter Hotel in Lampang

Experience peace, minimalist style, and pure comfort at Karpenter Hotel in Lampang. Our thoughtfully designed rooms and suites offer a serene retreat, combining simplicity with luxury. Relax in a calm space, featuring cozy beds and modern amenities. Conveniently located near the train station, our hotel provides easy access to Lampang's attractions while maintaining a soothing ambiance. Immerse yourself in local culture and enjoy the nearby attractions. Our friendly team is dedicated to ensuring a seamless and memorable experience, offering personalized recommendations and attentive service. Discover the perfect blend of peace, minimalist style, and comfort at Karpenter Hotel.

free parking area — breakfast — common area — internet — green yard

Room type Karpenter Hotel in Lampang

Luxury room

photos

Premier room (twin bed)

Premier room (king bed)

Standard room (king bed)

Contact us

Telephone: 0932266059
Facebook: karpenter hotel
Line : @karpenterhotel